Специални хартии

Специални хартии

От фирма 'Fedrigoni' се доставят специални цветни, гладки и релефни хартии и картони както следва: 

MARCATE
PERGAMENATE
SAVILE ROW
SIRIO
SPLENDORLUX
CENTURY
COROLLA
CONSTELLATION
ETICHETTE
STUCCO
WHITE/IVORY
WOODSTOCK 
IMITLIN

Двустранно хромови хартии - ГЛАНЦ и МАТ, IVORY, релефни.

Хартиите са форматирани с размер 70x100 см.

Нашият адрес е:
ул. Тинтява № 100
София 1113, България
Тел.: +3592 8191103
 
 
Работно време:
Администрация и складове: от понеделник до петък - 9:00 - 17:30 часа
Склад за продажби на едро: Работа с клиенти - 9:00 - 17:00 часа