Други обяви

Обява

ОБЯВА

 

ПОЛИГРАФСНАБ АД има следното инвестиционно предложение: „Приемане, третиране (балиране, уплътняване,шредиране) и съхраняване на отпадък с код и наименование 19 12 01 – Хартия и картон“.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Нашият адрес е:
ул. Тинтява № 100
София 1113, България
Тел.: +3592 8191103
 
 
Работно време:
Администрация и складове: от понеделник до петък - 9:00 - 17:30 часа
Склад за продажби на едро: Работа с клиенти - 9:00 - 17:00 часа